Men's Viaskin

คุณสมบัติสินค้า:

ถุงยางผิวขรุขระ เป็นปุ่ม ๆ ปลายหัวใหญ่พิเศษ รู้สึกถึงผิวสัมผัส สนุก เร้าใจ ของ Nakanishi ออกแบบพิเศษ มีปุ่มมากถึง 680 ปุ่ม 6 ชิ้น ยกกล่อง พิเศษ 319.-

Option: ชิ้น/กล่อง

Share

Share

ลักษณะพิเศษถุงยาง : ถุงยางผิวขรุขระ เป็นปุ่มๆ ปลายหัวใหญ่พิเศษ รู้สึกถึงผิวสัมผัส สนุก เร้าใจ เพิ่มความตื่นเต้นในเวลาความสุข 

ผู้ผลิตถุงยาง: Nakanishi

สีถุงยาง : เขียว

วัตถุดิบถุงยาง : Latex 

กลิ่นถุงยาง : ดอกไม้

สารหล่อลื่นในถุงยาง: มี

ขนาดถุงยาง : 52 มม.

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com